Pedagogik

Montessoripedagogiken innebär att inlärningen utgår från barnets intresse och drivkraften att lära sig saker. Barn vill och kan klara av många saker själva. Under olika mognadsstadier är barn speciellt mottagliga för olika kunskap. Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt är viktiga förutsättningar för barnets koncentration och kreativitet. "Hjälp mig att hjälpa mig själv" är en av grundtankarna i montessoripedagogiken. Det ger barnen en god självkänsla och skapar en stabil bas att bygga vidare på.

Inom montessoripedagogiken arbetar man med fem ämnesområden: praktiska vardagsövningar, sensoriska (sinnestränande) övningar, språk, matematik samt kultur (geografi, historia, konst, musik, naturkunskap, rörelse och drama).

Vår vision är att ständigt förbättra vår verksamhet för barnen, personalen och föräldrarna genom vårt mål: Trygghet skapar utveckling och lärande genom engagemang! Montessorimiljön är medvetet utformad för att ge barnen möjlighet till rörelse. Under det senaste året har stora satsningar gjorts i vår utemiljö för att locka och inspirera till fysisk aktivitet.

Vi vill att barnen ska få en bra grund för att klara sig i samhället.