Förskolan

DMFS_MG_1210.jpg

Den lilla Montessoriförskolan på Lovön

Drottningholms Montessoriförskola ligger naturskönt intill Drottningholms slottspark på Lovön, Ekerö kommun. Vi bildades 1997 och är en ekonomisk förening som drivs som ett föräldrakooperativ. Vi har cirka 35 barn och åtta pedagoger fördelat på två avdelningar, en för de yngre och en för de äldre barnen. 

Här står barnen och den egna lusten att lära i centrum. Med montessoripedagogiken som grund jobbar vi för att se barnen så att de kan utveckla sina förmågor. Tryggheten som pedagogerna skapar med sin närvaro och sitt bemötande ger en utvecklande och lärorik plats för barnen. Förskolan har erfarna pedagoger, engagerade föräldrar och stabil ekonomi.

Föräldrakooperativ

Drottningholms Montessoriförskola drivs som ett föräldrakooperativ i form av en ekonomisk förening. Verksamheten leds av en förskolechef och föräldrarna sköter den löpande administrationen och praktiska uppgifter ideellt.

Att välja föräldrakooperativ innebär att ta ett större ansvar för sitt barns förskola. Det innebär inte bara arbete, utan också en positiv gemenskap eftersom barn, personal och föräldrar lär känna varandra mycket bättre. Föräldrarna är en viktig del i verksamheten och driver förskolan genom styrelsearbete eller andra uppdrag. I stora drag innebär föräldraengagemanget följande:

  • Tvätta en gång per termin.
  • Jour för personalen enligt schema.
  • Närvara vid föräldramöten.
  • Deltaga vid de två utefixardagarna.
  • Sitta i styrelsen i två år.
  • Ansvara för ett eget ansvarsområde som till exempel trädgård, festfix eller hemsida under den period man inte sitter i styrelsen.

Öppettider

Förskolan har öppet efter familjernas behov. För närvarande är det 7.30 till 16.45. Vi har stängt en månad under sommaren och en vecka mellan jul och nyår.

Maxkostnad

Ekerö kommuns maxtaxaregler tillämpas. För varje barn betalas en deposition till den ekonomiska föreningen på 3000 kronor som återbetalas när ditt barn slutar på förskolan.